Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για ένταξη στο πρόγραμμα «Local Initiative Support» από την ΑΜΚΕ Αστερίας Λέσβου


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘Αστερίας’ έχει ως στόχο, δια μέσω των κοινωνικών της δράσεων, να προσφέρει έμπρακτη βοήθεια για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την κατάρτιση και τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ανθρώπων που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα στη Λέσβο.

Το πρόγραμμα του Αστερία, με όνομα «Local Initiative Support» (Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών), επιχορηγείται από το Open Society Institute σε συνεργασία με το OSIFE του Open Society Foundations. Είναι ανοιχτό σε όλους τους νόμιμους, τοπικούς Ελληνικούς, εγγεγραμμένους φορείς του νησιού, για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Το έτος 2019 μέσω του προγράμματος «Local Initiative Support» χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 22 τοπικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούσαν την κάλυψη των αναγκών των φορέων σε υλικοτεχνική υποδομή και τη διοργάνωση δράσεων ποικίλου περιεχομένου. Λεπτομερής καταγραφή των χρηματοδοτούμενων φορέων και των δράσεων που διοργανώθηκαν παρατίθεται στο τέλος της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του προγράμματος «Local Initiative Support», το έτος 2020, θα υποστηριχθούν καινοτόμες ιδέες/δράσεις που θα καλύπτουν πολλές διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού, της νεολαίας και των ηλικιωμένων. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε φορείς που οι δραστηριότητες τους αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων, την πληροφόρηση, τη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ομάδες φιλανθρωπίας, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων, πολιτιστικοί σύλλογοι, ομάδα προσκόπων, αθλητικοί σύλλογοι, ομάδες θεάτρου και άλλοι. Μια μικρή επιχορήγηση, αυτών των ομάδων και των συλλόγων, θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους στην τοπική κοινότητα.

Οι προτάσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αστερία,office@asterias-starfish.org. Με τη λήξη της προθεσμίας θα συγκεντρωθούν όλες οι προτάσεις της ανοιχτής πρόσκλησης, και θα γίνει η αξιολόγηση τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Η ευρύτερη σημασία της δράσης των συλλόγων καθώς και η συμμετοχή των πολιτών - είτε στη διοργάνωση είτε ως ωφελούμενοι από αυτήν - συνιστούν σημαντικά στοιχεία για την ένταξη της πρότασής στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα επιθυμητές είναι οι προτάσεις που δημιουργούν προοπτικές για τις ομάδες των ωφελούμενων. Θα αξιολογηθούν λοιπόν ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των συλλόγων, τις ομάδες των ωφελούμενων και το κόστος των αναγκών.

Προτείνουμε οι προτάσεις σας να περιγράφουν τα παρακάτω πέντε σημαντικά στοιχεία ώστε να είναι αξιολογήσιμες.

·         Σε ποιο κοινό/ομάδα απευθύνεται η δράση;
·         Πώς η δράση που σχεδιάζετε θα δημιουργήσει προοπτικές για την ομάδα/ στόχο;
·         Ποιο είναι το αντικείμενο της δράσης σας (τέχνες, πολιτισμός, αθλητισμός, πρόνοια ή άλλο);
·         Περιγράψτε αναλυτικά ποιες είναι οι ανάγκες για να πραγματοποιήσετε τη δράση αυτή.
·         Τι βαθμό προτεραιότητας θα βάζατε σε κάθε ανάγκη και ποιο είναι το ενδεικτικό κόστος κάθε ανάγκης;

Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης
1.      Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων είναι 3 Ιουλίου 2020.
2.       Η έγκριση ένταξης του φορέα στο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει (email) μέχρι την 10η Ιουλίου 2020.
3.       Ο φορέας μπορεί να καταθέσει από μία έως και τρεις διαφορετικές προτάσεις που έχουν άμεση σχέση (βάσει του καταστατικού) με το σκοπό και το στόχο του φορέα.
4.       Το ανώτατο ποσό θα είναι περίπου 3.000,00 €.
5.      Οι προτάσεις, που κυμαίνονται μέσα στο όριο του ανώτατου ποσού, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν.
6.      Εάν κάποια πρόταση, υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστερία θεωρήσει ότι αξίζει να χρηματοδοτηθεί, τότε υπάρχει δυνατότητα το ανώτατο ποσό να τροποποιηθεί αναλόγως.
7.       Ο φορέας που θα επιλεχθεί πρέπει να στείλει, περιληπτικά, μία αναφορά/έκθεση προόδου της χρηματοδοτούμενης πρότασης μαζί με φωτογραφικό υλικό, το αργότερο, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020.
8.       Τελική ημερομηνία προσκόμισης των εξόδων και τον απολογισμό υλοποίησης της πρότασης/δράσης, μαζί με φωτογραφικό υλικό ή βίντεο, πρέπει να σταλεί στις 15 Νοεμβρίου 2020*.

Απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι:
1.      Τελευταίο πρακτικό για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
2.      Πρακτικό του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα
3.      Περιγραφή της δράσης που προτείνετε
4.      Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό μεταξύ του Αστερία και του Φορέα (θα σας στείλουμε υπόδειγμα)
5.      Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του Φορέα 
6.       Τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα (προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός δε θα γίνει δεκτός)
* Σε περίπτωση που η δράση, απαιτεί περισσότερο χρόνο υλοποίησης, πέραν της τελικής ημερομηνίας- που είναι 1η Νοεμβρίου 2020 θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως ώστε να σας δοθεί γραπτή παράταση.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22510 20375 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office@asterias-starfish.org.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ» ΤΟ 2019

Σύλλογος/Φορέας
Επιχορήγηση
Δράση
1
Αστικό και Πολιτιστικό Σωματείο «ΛΥΓΞ – Μυτιλήνη»
2.955,00€
Φεστιβάλ “Aeolian Rock Storm”
2
Εργαστήρι «Πολύτροπον»
5.540,00€
Δημιουργικό εργαστήρι για άτομα τρίτης ηλικίας
3
Εργαστήρι «Πολύτροπον»
4.000,00€
Δημιουργικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής
4
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Σχολείου Παμφίλων
3.500,00€
Αγορά αθλητικού εξοπλισμού, κλιματιστικών και πάγκων για το σχολείο
5
Θεατρική Ομάδα Μυτιλήνης «Οι Άστεγοι»
3.000,00€
Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών και ηχητική υποστήριξη θεατρικής παράστασης
6
Βιβλιοθήκη Βρίσας
2.800,00€
Υποστήριξη της τοπικής κοινότητας μετά τον σεισμό του 2017
7
Φιλοτεχνικός όμιλος Μυτιλήνης «Ο Θεόφιλος»
3.000,00€
Υποστήριξη θεατρικής παράστασης
8
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ανεμώτιας
2.000,00€
Αγορά αθλητικού εξοπλισμού και συντήρηση γηπέδου Ανεμώτιας
9
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης (ΙΟΜ)
3.000,00€
Διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ιστιοπλοΐα
10
Σύλλογος Γονέων & Φίλων Ανθρώπων με Αυτισμό ΣΥΝ-εξέλιξη
3.270,00€
Μουσική για παιδιά με αυτισμό, αρμονία, μισθοί δασκάλου και βοηθού
11
Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος «Αλκιβιάδης» Κάτω Τρίτος
3.500,00€
Αγορά αθλητικού εξοπλισμού και συντήρηση γηπέδου, κάλυψη αμοιβών φυσικοθεραπευτή και προπονητή, έκδοση καρτών αθλητών
12
Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Σύλλογος Λέσβου- Ποδόσφαιρο Γυναικών
2.820,00€
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής αθλητριών
13
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Πέλαγο»
4.072,00€
Αγορά εξοπλισμού και μουσικών οργάνων για τη διοργάνωση μαθημάτων παραδοσιακής μουσικής
14
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Γυμναστικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκάλας Καλλονής «Προοδευτική Σκάλα Καλλονής»
2.800,00€
3ήμερο εργαστήριο με θέμα «Αθλητές και ψυχολογία, διατροφή και προπόνηση»
15
K-Gold Temporary Gallery
3.000,00€
Έκθεση φωτογραφίας στην Αγ. Παρασκευή
16
Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου
3.000,00€
Αγορά 100 κρανών για παιδιά
17
Αλληλεγγύη Λέσβου- ΠΙΚΠΑ
6.900,00€
Κατασκευή μουσικών οργάνων από ανακυκλωμένα υλικά και διοργάνωση εργαστηρίων για την παραγωγή φυσικών
καλλυντικών και απορρυπαντικών
18
ΝΑΝ
3.000,00€
Δημιουργία δικτύου για την προώθηση συνεργατικών προϊόντων του νησιού.
19
Changemakers Lab
3.000,00€
Δράσεις ενημέρωσης για τους διαφορετικούς πολιτισμούς, δράσεις για κοινωνική ένταξη
20
Γέφυρες Τέχνης- Art Bridges
4.200,00€
Δράσεις για τους Έλληνες Ρομά στη Λέσβο
21
Κρυφές Φωνές - Hidden Voices
5.924,00€
Ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους που έρχονται από αλλού
22
Ανάπτυξη δεξιοτήτων (σεμινάρια) στους φορείς της κοινωνίας πολιτών
15.762,00€
Υποστήριξη τοπικών οργανισμών


Για τον Αστερία

Δημήτρης Μουρατίδης