Ν. Χηρας: «Βιάστηκε να πανηγυρίσει ο Ταξιάρχης Βερρος»


Απάντηση της Παράταξης "ΞΕΚΙΝΑΜΕ" στις τοποθετήσεις του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ κου Βερρου επί της απόφασης της ΑΔΑ στην ένσταση, για τα έργα στη Δ.Ε Πολιχνιτου

Η παράταξή μας πράττει και θα πράττει πάντα σύμφωνα με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, υπέρ το συμφέρον των πολιτων όπως επιτάσσουν άλλωστε και οι αξίες των Δημοτικών Συμβούλων μας.

Αναρωτιόμαστε αλήθεια , ποιοί είναι οι μύωπες!

Ας μη βιάζεται , για άλλη μια φορά, να πανηγυρίσει ο Κος Δήμαρχος , διότι αν ήταν λίγο προσεκτικός , στην από 23-06-2020 με Α.Π: 25436 απόφασης της Α.Δ.Α, που έχει αναρτηθεί στο διαύγεια , η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δηλώνει αναρμόδια να αποφασίσει για την ένσταση που καταθέσαμε , εξού και η λέξη απαράδεκτη δηλαδή δεν είναι παραδεκτη. 

Για αυτό και μας παραπέμπει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπου και θα προσφύγουμε. 

Εκεί θα εξεταστεί δεόντως !!!

Ενα έργο δεν χάνεται από τις δημοκρατικές διαφανες διαδικασίες αλλά από την ανικανότητα μιας Δημοτικής Αρχής.

Πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί το έργο ακολουθώντας τα προβλεπόμενα. 

Όσο αφορά τα κοσμητικά επίθετα της πρώιμης πανηγυρικής ανακοίνωσης σας κύριε Βερρο , σας τα επιστρέφουμε.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΗΣ
    ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΡΑΣ