Παρεμβάσεις στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του αρδευτικού κανονισμού και πριν την ψήφιση αυτού, η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος Ασανούλα Γιαννή- Κοκκινέλλη προβαίνει σε ένα απολογισμό των μέχρι τώρα ενεργειών που έχουν γίνει στον τομέα δράσης της και ειδικότερα για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στο δύσκολο τομέα των αρδευτικών δικτύων.


«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, κύριο μέλημά μας ήταν η στήριξη του αγροτικού τομέα της περιοχής ευθύνης μας, γνωρίζοντας ότι τα προβλήματα ήταν μεγάλα και οφείλονταν αφενός στην κατάσταση εγκατάλειψης που παραλάβαμε σχεδόν σε όλα τα αρδευτικά δίκτυα και αφετέρου στην δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Παρ’ όλα αυτά, σε συνεργασία με την Αυτεπιστασία, προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων και να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή.


Από τον Σεπτέμβρη έχουμε προχωρήσει σταδιακά στην αποκατάσταση όλων των προβλημάτων του φράγματος της Ερεσού, της λιμνοδεξαμενής Βαφειού, των αρδευτικών δικτύων Παρακοίλων, Μανταμάδου, Ανεμότιας και Φίλιας. Επίσης, προσπαθούμε να οργανώσουμε όλες τις δημοτικές γεωτρήσεις καθώς και να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται σε αυτές. Χαρακτηριστικές είναι οι παρεμβάσεις μας στις δημοτικές γεωτρήσεις στην περιοχή Πετρόλακκας Πολυχνίτου, στην περιοχή Σουμούρια Καλλονής καθώς και στην περιοχή του Κατσαρά Καλλονής. Επίσης, να επισημάνουμε την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου που αφορά στον εκσυγχρονισμό-βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων και τα δίκτυα διανομής του αρδευτικού νερού.

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας, κύρια μέριμνά μας είναι η επισκευή όλων των χαλασμένων υδρομέτρων, η αντικατάσταση των φθαρμένων ωρομετρητών στις δημοτικές γεωτρήσεις, η συγκέντρωση και η οργάνωση όλων των χρηστών/ληπτών αρδευτικού νερού προκειμένου να μπει μία τάξη σε όλες τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου μας, κάτι που είχε εκλείψει τα τελευταία χρόνια.  Για τον λόγο αυτό, στην προσπάθεια μας αυτή ζητούμε την στήριξη όλων των αγροτών και ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου. Ειδικότερα, ζητούμε την συνεργασία τους τόσο με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων όσο και με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου μας».