Η ενόχληση του Δήμαρχου Μυτιλήνης και η αντίδραση της Δ/Κ Μυτιλήνης


Την προηγούμενη Δευτέρα 1/6/20 και ώρα 7μμ συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020 και της σχετικής Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 18318/13-3-2020, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα: «Διαχείριση μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών στο Δήμο Μυτιλήνης σε σχέση με τη λήψη μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας του κορονοϊού covid-19».

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης κος Ε. Κύτελης προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για τις πρόσφατες εξελίξεις επί του θέματος, να ανταλλαγούν απόψεις και να συναποφασιστεί μια κοινή στάση ενόψει μελλοντικών αφίξεων μεταναστών-προσφύγων στα όρια του Δήμου Μυτιλήνης και την αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την παραμονή σε 14ήμερη καραντίνα για προστασία από τη μετάδοση του κορονοϊούcovid-19.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για την απόφαση προσωρινής στέγασης 16 νεοεισερχόμενων μεταναστών στις 22/5/20 στο λιμάνι της Μυτιλήνης καθώς και για την απόφαση μεταφοράς και στέγασης τους σε κλειστή δομή στην περιοχή του Καρά-Τεπέ, που ελήφθη τη Δευτέρα 1/6/20, λίγες ώρες πριν το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.

Ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων από τα μέλη του Συμβουλίου προς τον κο Δήμαρχο αλλά πριν τη λήξη της συνεδρίασης και τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, ο κος Κύτελης αποχώρησε, ενοχλημένος από τοποθέτηση μέλους του Συμβουλίου που του υπέβαλλε ερώτημα.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αιφνίδια αποχώρηση του Δημάρχου από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, πριν αυτή ολοκληρωθεί υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί να  υποβαθμίζεται η λειτουργία του θεσμικού αυτού Οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Δ/Κ Μυτιλήνης παραμένει στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων που ασχολούνται με το θέμα της πανδημίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Μυτιλήνης, φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών κλπ) προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας και για το σκοπό αυτό θα προβεί άμεσα σε επαφές μαζί τους προς ενημέρωση του κοινού.

Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης

Αλέκος Κουζινόγλου