Εργασίες, επισκευές, και αναβαθμίσεις σε κτήρια του Δήμου Μυτιλήνης


Το τμήμα της Αυτεπιστασίας, το πιο ευέλικτο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αξιοποίησε, κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, το ολιγάριθμο προσωπικό του και εκτέλεσε μια σειρά εργασίες- παρεμβάσεις στις δημοτικές κτηριακές υποδομές και συνέβαλε τα μέγιστα στην άμεση βελτίωση της οδοποιίας και της καθημερινής ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.

Σήμερα, με αφορμή την πρόσφατη κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο 6ο Δημοτικό, κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των εργασιών που έγιναν μόνο στα Δημοτικά κτήρια, από το εν λόγω τμήμα του Δήμου Μυτιλήνης, από 1-9-2019.

1. Επισκευή παλιού Δημαρχείου

Ένα από το πιο ιστορικά και συμβολικά κτήρια της πόλης μας ήταν αφημένο στην τύχη του, μετά το σεισμό του 2017, και κινδύνευε να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Από την Αυτεπιστασία, με ελάχιστη δαπάνη, έγιναν εργασίες επισκευής της στέγης, από όπου εισέρεαν νερά στο κτήριο, επισκευάστηκαν τα εσωτερικά επιχρίσματα και
αποκαταστάθηκαν οι ρωγμές που είχαν προέλθει από το σεισμό. Αποκαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν οι οροφογραφίες και οι εσωτερικοί χρωματισμοί. Παραδόθηκε σε χρήση από την αρχή του 2020. Παράλληλα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις εγκρίσεις από τα διάφορα Υπουργεία.

2. Ανακατασκευή στέγης σε καμένο σπίτι δημότη στα Λουτρά
Με εντολή του Δημάρχου, Στρατή Κύτελη, μετά από το πάνδημο αίτημα των κατοίκων των Λουτρών κατασκευάστηκε περιμετρικό σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάστηκε εξαρχής όλη η στέγη του σπιτιού του άτυχου δημότη.

3. Γενική Επισκευή Δημοτικού κτιρίου- Αγροτικού Ιατρείου Συκούντας
Στο Δημοτικό κτήριο, όπου στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο Συκούντας, έγιναν: σποραδικά επιχρίσματα, μόνωση δώματος, επισκευή ξύλινων κουφωμάτων και υδραυλικών εγκαταστάσεων και ο γενικός χρωματισμός του κτηρίου, εσωτερικά και εξωτερικά.


4. Γενική Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Κάτω Τρίτος
Στο Δημοτικό κτήριο, όπου στεγάζεται το Κοινοτικό Γραφείο και το Αγροτικό Ιατρείο Κάτω Τρίτους έγιναν: σποραδικά επιχρίσματα ,επισκευή ξύλινων κουφωμάτων και υδραυλικών εγκαταστάσεων και γενικός χρωματισμός του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά.

5. Ανακατασκευή αύλειου χώρου του 10 ου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου, στο κτήριο της πρώην Ακαδημίας
Καθαιρέθηκε το δάπεδο από ασφαλτικό, που ήταν σε κακή κατάσταση. Έγινε εκ νέου εγκατάσταση αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Επίσης, διαμορφώθηκε ο χώρος με αδρανή υλικά, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις αλλά και να δημιουργηθεί σωστή υπόβαση. Ακόμη, τσιμεντοστρώθηκε όλη η αυλή και χρωματίσθηκε ο χώρος και η περίφραξη της αυλής.

6. Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης στις τουαλέτες, στο Δημοτικό Γήπεδο Λουτρών

7. Αποκατάσταση τσιμεντένιου δαπέδου και κατασκευή καινούριου δικτύου αποχέτευσης  στις κοινοτικές τουαλέτες Μόριας

8. Αντικατάσταση ειδών υγιεινής στο Κοινοτικό Γραφείο του Αφάλωνα

9. Αντικατάστασή ειδών υγιεινής και εργασίες στο Ειδικό Σχολείο, στα κτήρια του ΟΑΕΔ

10. Αντικατάστασή ειδών υγιεινής στο Κοινοτικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας Μαρίνας, το οποίο με την εθελοντική εργασία του Προέδρου και των κατοίκων της Κοινότητας επισκευάστηκε και δόθηκε προς χρήση, μετά από πολλά χρόνια που ήταν εγκαταλελειμμένο.

11. Επισκευή Αγροτικού Ιατρείου Ασωμάτου
Έγιναν εργασίες ανακατασκευής της στέγης και γενικές επισκευές του κτηρίου.

12. Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο
Στον αύλειο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου κατασκευάστηκε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα 250 μ2, προκειμένου να τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας, που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος.
Θα σας ενημερώσουμε για τις υπόλοιπες εργασίες της Αυτεπιστασίας, οι οποίες είχαν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους ως δημότες.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Στρατής Τζιμής