Στην τελική ευθεία η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Λέσβου και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων


Την Τρίτη 2/6/2020 επισκέφθηκαν τον κεντρικό ΧΥΤΑ Λέσβου εκπρόσωποι της ανάδοχης μελετήτριας ομάδας ΕΠΕΜ ΑΕ και ΕΠΤΑ ΑΕ, που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Τον εκπρόσωπο της ομάδας των μελετητών κ. Αντώνη Μαυρόπουλο και τους συνεργάτες του, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Μυτιλήνης που τους συνόδευαν, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Στέφανος Αποστόλου και το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας. Οι μελετητές ξεναγήθηκαν στο σύνολο των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ, και ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ.

Ειδικότερα η παραπάνω μελέτη περιλαμβάνει:

1. Την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ).
2. Την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ΜΕΑ.
3. Την επέκταση του κυττάρου του ΧΥΤΑ.
4. Την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ.

Πρόκειται για έργα απαραίτητα για τη διαχείριση των απορριμμάτων για το σύνολο του νησιού, ενώ κατασκευή της ΜΕΑ στη Λέσβο θα είναι μια από τις 17 που προγραμματίζονται να κατασκευαστούν σε επίπεδο χώρας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και κύριος του έργου είναι η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.

Από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης, την ανάδοχο μελετήτρια εταιρεία και τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. καταβάλλονται συντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες για την ωρίμανση των παραπάνω μελετών και την υποβολή τους για τη χρηματοδότηση κατασκευής των παραπάνω έργων.

Η μελέτη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, ενώ το κόστος κατασκευής των ανωτέρω έργων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 25.000.000 €.