Συνεδριάζει με 3 θέματα το περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη


στις 10 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ >>.
( Κατόπιν πρότασης της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο>> & Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου >> ).

ΘΕΜΑ2ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ν. 2734/99 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέων Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας.