Ακυρώνει την χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ 258.000€ για την αναβάθμιση 17 παιδικών χαρών της Λέσβου ο Σ. Τζιμης;


Επιστολή από τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βερρο προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης

Με έκπληξη πληροφορούμαστε για την πρόθεση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Μυτιλήνης Στρατή Τζιμή, να προχωρήσει σε Απόφαση μη αποδοχής της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 258.000 ευρώ για Πράξη που αφορά την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση (10+7) Παιδικών Χαρών του τέως Δήμου Λέσβου.

Η πρόταση/πρόθεση του αρμοδίου Αντιδημάρχου βάσει της εισήγησής του στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, για την απεμπλοκή του Δήμου από το εν λόγω Πρόγραμμα, με το σκεπτικό του ότι αυτό «είναι κοστοβόρο και απαιτεί πολλές και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες», έχει προφανείς συνέπειες, οι οποίες όμως δεν αφορούν μόνο τους δημότες του Δήμου Μυτιλήνης. Αφού μεταξύ των Παιδικών Χαρών που πρόκειται να αποκατασταθούν μέσω της χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Λέσβου, επτά (7) από αυτές βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου και αφορούν τους δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος ενόψει της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Μυτιλήνης, απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου κ. Χατζηγιάννη, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Τζιμής στην πολιτική του απόφαση να απεμπολήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης αποκατάστασης των Παιδικών Χαρών, λησμονεί πως τυπικά και ουσιαστικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει. Καθώς είναι Αντιδήμαρχος του διάδοχου Δήμου Μυτιλήνης που προέκυψε από την διάσπαση του Δήμου Λέσβου και ως «μητροπολιτικός» των νέων Δήμων που προέκυψαν, βάσει νόμου έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος που έτρεχε από την προηγούμενη διοικητική κατάσταση.

Κύριε Πρόεδρε,

επειδή η αιφνιδιαστική απόφαση αυτή του κ. Τζιμή, καταδικάζει –και χωρίς να έχει προηγηθεί έστω κάποια συνεννόηση με τη δημοτική αρχή του Δήμου Δυτικής Λέσβου- τους δημότες του Δήμου μας, διαδόχου και εκείνου τους τέως Δήμου Λέσβου, ζητούμε με την παρούσα από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη την απόσυρση του θέματος από τη συνεδρίαση. Καθώς οι συνέπειες από την Απόφαση αυτή δεν θα είναι καθόλου ελεγχόμενες από τις όποιες δικές μας ενέργειες.

Προτείνουμε δε τη συνέχιση κανονικά της όλης διαδικασίας που ορίζεται από την Απόφαση 859/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Λέσβου, καθώς η απρόσκοπτη χρηματοδότηση για την προμήθεια και τοποθέτηση των οργάνων των Παιδικών Χαρών, δύναται να ολοκληρωθεί μόνον από το Δήμο Μυτιλήνης.

Αναλαμβάνουμε δε –το έχουμε δεσμευτεί προφορικά και πρόκειται να σας το καταθέσουμε και επισήμως- να αναλάβουμε την ευθύνη και παρακολούθηση του έργου των Παιδικών Χαρών που ανήκουν στον Δήμο μας, καθώς και τις όποιες επιπλέον εργασίες απαιτούνται να εκτελεστούν πριν από την ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης. 

Ενώ σας δηλώνουμε επί τη ευκαιρία αφού
διαπιστώνεται πρόβλημα, ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη πραγματοποίησης όποιων άλλων επιπλέον εργασιών απαιτηθούν για όλα τα συνεχιζόμενα ή υπό δημοπράτηση έργα που «τρέχουν» από τον τέως Δήμο Λέσβου».