Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου δυτικής Λέσβου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη


στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο : «Εκλογή  μέλους του Προεδρείου  (γραμματέας)»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Γελαγώτης Ευστράτιος.

ΘΕΜΑ 2Ο :  «7η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020» 
Εισηγήτρια : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 3Ο : «8η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 4Ο: «Αποδοχή διαθήκης κ. Σουβλερού στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αλάνης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση εγγραφής του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως συνδρομητή σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2020-2020».
 Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Πάππος Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 6Ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών για χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών».
Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα.

ΘΕΜΑ 7Ο:«Λήψη απόφασης κανονισμών(κοινόχρηστων χώρων, άρδευσης, πρασίνου, λειτουργίας δημοτικών κοιμητηριών, προβολής ιδεών και διαφήμισης κ.λ.π.)  και ορισμό ύψους των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων». 
Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα.

ΘΕΜΑ 8Ο : « Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

α)Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επι αγροτικής οδού που συμβάλλει με την 16η επαρχιακή οδό Καλλονής- Στύψης, στα δεξιά της επαρχιακής οδού στη θέση «ΦΑΡΑΓΚΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής.
β) Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού που συμβάλλει με την 17η επαρχιακή οδό Πέτρας- Σκαλοχωρίου, στη θέση ¨Μαυρόκαμπος¨ της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας.
γ) Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων πολιτών, μπροστά στο Δημοτικό κτίριο, όπου στεγάζεται το ΕΚΑΒ Καλλονής.
δ) Έγκριση Τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην πλατεία Στύψης.
ε) Έγκριση τοποθέτησης καθρεπτών στην Κοινότητα Σκουτάρου.
στ) Έγκριση τοποθέτησης καθρεπτών στην Κοινότητα Σκουτάρου.
ζ)Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στην Κοινότητα Σκουτάρου.
η) Διευθέτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, στην Καλλονή.

Η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα.

ΘΕΜΑ 9Ο : «Παράταση προθεσμίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ-ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ ΔΕ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
Εισηγήτρια:  Η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής, κα Γιαννή Ασανούλα.

ΘΕΜΑ 10Ο : «Κατανομή μετοχών πρώην Δήμου Λέσβου»
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, κα. Κατανάκη Ιωάννα-Μαρία

ΘΕΜΑ 11Ο : «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισοτητας στους Δήμους(άρθρο 6ν.4604/2019)
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, κα. Κατανάκη Ιωάννα-Μαρία