Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Λέσβου “Nα αποσυρθεί η τροπολογία για τις κάμερες στις σχολικές αίθουσες”


Δελτίο Τύπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης  σχετικά με την τροπολογία για τις κάμερες στα σχολεία

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Λέσβου με αφορμή το νομοσχέδιο για την παιδεία και τις τροπολογίες των τελευταίων ημερών δηλώνει ότι στηρίζει την απόφαση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδος για να αποσυρθεί η τροπολογία και η υπουργική απόφαση για τις κάμερες στις σχολικές αίθουσες .        
      
Θεωρούμε ότι η βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση online των μαθημάτων στην τάξη είναι μία ρύθμιση που δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών,δεν υπάρχει καμία δικλείδα ασφαλείας ότι το μάθημα δεν καταγράφεται, δεν μαγνητοσκοπείται αφού δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.Το μέτρο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη και σύγχρονη).

Το κονδύλι από τον προϋπολογισμό που θα προοριζόταν για τις κάμερες μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους των αναγκών των σχολείων σε υλικοτεχνική υποδομή , που σε πολλές σχολικές μονάδες είναι παρωχημένης τεχνολογίας με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των δασκάλων καθηγητών και φυσικά ναμην επιτυγχάνετε το επιθυμητό επίπεδο μόρφωσης για τους μαθητές .

Η πρόσφατη πανδημία επιβάλει να υπάρξει αναθεώρηση για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα από 24 μαθητές σε 20 μαθητές το ανώτερο .

Πέρα από τα παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν από τον μεγάλο αριθμό μαθητών στο τμήμα τίθενται και ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής .