Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Σκρά Μυτιλήνης λόγω εκτέλεσης τηλεπικοινωνιακών εργασιών


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 9/2020 από 08-05-2020 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 13-05-2020, ημέρα Τετάρτη, και κατά τις ώρες από 08.00 έως 17.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Σκρά, από την συμβολή της με την οδό Τζ. Αριστάρχου έως και την συμβολή της με την οδό Κομνηνάκη στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης τηλεπικοινωνιακών εργασιών, από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.