Μυτιλήνη: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την μη αποψίλωση χόρτων και καθαρισμού οικοπέδων από ιδιοκτήτες


Υποχρέωση αποψίλωσης χόρτων και καθαρισμού οικοπέδων από ιδιοκτήτες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο και για την λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης γίνεται γνωστό ότι:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών και εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Στους παρακάτω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύσουν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.