Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου- 7 τα θέματα προς συζήτηση


Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ4ο: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ LESVOSHOP A.E..
Εισηγητές: α) κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.
                   β) κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ << ΟΥΤΖΑΣ >>
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
( Κατόπιν ερώτησης Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη και πρότασης της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο ).

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ >>.
( Κατόπιν πρότασης της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο ).