Πρόγραμμα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου της κτηνιατρικής υπηρεσίας Λέσβου με αφορμή την πρόσληψη 4 κτηνιάτρων


Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Λέσβου θα ήθελε να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους, με αφορμή την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, τεσσάρων (4) κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε σε όλη την νήσο Λέσβο ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή των παρακάτω προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου:

Ο τρίτος εμβολιακός κύκλος για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών(ΥΑ 4349/135471/ΦΕΚ 4549 Β΄21.12.17).

Η εφαρμογή του προγράμματος του μελιταίου πυρετού στα αιγοπρόβατά (YA 3339/117339(ΦΕΚ Β' 3589/04.11.16) με εμβολιασμό των θηλυκών αιγοπροβάτων των εκτροφών καθώς και  ορολογικό έλεγχο των ανεμβολίαστων αρσενικών ηλικίας άνω των 6 μηνών.

Για την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας με σκοπό την αποτελεσματική ταυτοποίηση των εμβολιασμένων βοοειδών ή αιγοπροβάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κάτοχοι    κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να μεριμνήσουν για τα κάτωθι :

Ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής τους με καταγραφή γεννήσεων ή και τυχόν απωλειών ζώων και δήλωση στην υπηρεσία μας των αντίστοιχων μεταβολών, ώστε να ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων (Ο.Π.Σ. Κτηνιατρικής).

Έλεγχος των ζώων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν απώλειες μέσων σήμανσης (ενωτίων) και άμεση παραγγελία αντικατάστασης των απολεσθέντων.

Μέριμνα για τον περιορισμό των ζώων τους σε κατάλληλο χώρο στην εκτροφή και συνδρομή των κτηνοτρόφων στην συγκράτηση των ζώων για την διεξαγωγή  των εμβολιασμών από τους κτηνιάτρους.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι  της Περιφερειακής μας Ενότητας άμεσα να απευθυνθούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, Τμήμα Υγείας των Ζώων, τηλ: 2251047427, 2251042236 για τον  προγραμματισμό του εμβολιασμού των εκτροφών τους από κτηνιάτρους της Υπηρεσίας μας           
Εν συνεχεία οι κάτοχοι βοοειδών και αιγοπροβάτων  θα ενημερώνονται εγκαίρως (έως 48 ώρες πριν την μετάβαση στην εκμετάλλευσή τους για τον εμβολιασμό ή/και αιμοληψία), ώστε όλα τα ζώα, όλων των ηλικιών, να φέρουν την απαραίτητη σήμανση και να είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένο χώρο για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού.

Από την Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου