Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης


Διαδικτυακή επικοινωνία με το ευρύ κοινό  είτε μέσα σε «κλειστές ομάδες» , είτε μέσα από προσωπικό μήνυμα.

 Η Διοίκηση του Γ.Ν.Μ. ‘Βοστάνειο’, στα πλαίσια των προσπαθειών της για την ψυχολογική υποστήριξη των κατοίκων του νησιού μας μέσα στην πανδημία του Κορωνοϊού, σας ενημερώνει ότι μετά από ηλεκτρονικά αιτήματα συμπολιτών μας προς το Γραφείο Ψυχολόγων του Νοσοκομείου μας που αφορούσαν στη ψυχολογική τους  στήριξή και λαμβάνοντας σοβαρά υπ όψιν την πρόταση των ψυχολόγων του Νοσοκομείου (Σπύρου Στέλλας, Γιακουμή Ευτυχίας, Βυνιχάκη Μαρίνας) και της Ψυχιάτρου κα Σπυροπούλου Σπυριδούλας, ενθαρρύνει και στηρίζει την πρωτοβουλία τους ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα συνάντησης και ψυχολογικής  υποστήριξης στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης “Facebook”  με το όνομα «Γραφείο Ψυχολόγων».
       
Η συγκεκριμένη  πρωτοβουλία εμπίπτει στα καθήκοντά των επαγγελματιών ψυχικής  υγείας  για πρόληψη και ενημέρωση του πληθυσμού. Τηρείται  το αυστηρό πρωτόκολλο νομοθεσίας διαχείρισης ομάδας κοινωνικής δικτύωσης και οι αρχές της κείμενης νομοθεσίας των Ψυχολόγων και Ψυχιάτρων.

Η σελίδα αυτή συμβάλλει στην γενική προσπάθεια «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».
Στόχος της σελίδας είναι:

Η παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών  για την σωματική και ψυχική ευεξία των ατόμων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σπίτι, μέσω ηλεκτρονικών διαλέξεων και προτάσεων καλύτερης διαχείρισης του χρόνου κατά την παραμονή στο σπίτι τους.

Διαδικτυακή επικοινωνία με το ευρύ κοινό  είτε μέσα σε «κλειστές ομάδες» , είτε μέσα από προσωπικό μήνυμα.

Μία φορά την εβδομάδα κάθε Κυριακή στις  20 .00,  διεξάγεται διαδικτυακή live  κλειστή ομάδα όπου τα μέλη καταθέτουν θέματα που τους απασχολούν και παίρνουν τις αντίστοιχες απαντήσεις από την επιστημονική ομάδα της συγκεκριμένης σελίδας.
Η επιστημονική ομάδα απαντά και σε  αιτήματα προσωπικής συνδιάλεξης για υποστήριξη (άγχος, δυσκολία διαχείρισης κρίσεων, πανικός για την πανδημία, δυσκολία επικοινωνίας στην οικογένεια, διαχείριση παιδιών και εφήβων) δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές.

Ο τρόπος για να επικοινωνήσει το κοινό και να έρθει σε επαφή με τη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει τα έξης βήματα:

Να έχει λογαριασμό στο fb.
Αναζητά με ελληνικούς χαρακτήρες «Γραφείο Ψυχολόγων».
Κάνει αίτημα να γίνει μέλος.

Το αίτημα του ελέγχεται από τον διαχειριστή που  τον εντάσσει στην ομάδα.
    
Επίσης αν ο ενδιαφερόμενος θέλει να συμμετέχει στη live  διαδικτυακή συνάντηση  της κάθε Κυριακής μπορεί να στείλει μήνυμα στο messenger  της ομάδας ¨Γραφείο Ψυχολόγων» ζητώντας να  ενταχτεί σε αυτήν.
    
Η επιστημονική ομάδα είναι σε συνεχή ετοιμότητα από τις 8.00 έως τις 23.00.


                                                                    Γραφείο Διοίκησης
                                                            Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»