Εκπληκτικό βίντεο | Έτσι πλένουμε σωστά τα χέρια μας


Όπου μαύρο είναι το σαπούνι και με όλες τις κινήσεις του πρωταγωνιστή, βλέπετε πόση διαφορά έχει το σχολαστικό με το απλό πλύσιμο χεριών.