Ποιες συναλλαγές με την Τράπεζα γίνονται και ηλεκτρονικά (ΒΙΝΤΕΟ)


Οι περισσότερες πληρωμές προς Δημόσιο και εταιρείες μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω διαδικτύου και έτσι να μην υπάρχει συνωστισμός.