Απολυμανθηκαν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι χώροι πολιτισμού της Λέσβου


Ενημέρωση από την πρόεδρο του διαδημοτικού συνδέσμου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Βάσω Χοχλάκα

Ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εξάπλωσης του κορονοϊού, ολοκληρώθηκαν οι απολυμάνσεις σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους χώρους πολιτισμού, ευθύνης του διαδημοτικού συνδέσμου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, από εξειδικευμένα συνεργεία με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας.

Ταυτόχρονα, ο διαδημοτικός σύνδεσμος έχει προβεί σε προμήθεια υγειονομικού υλικού για να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων και των χώρων του.

Η Πρόεδρος 
Βάσω Χοχλάκα