Άσφαλτος στις οδούς Ξάνθου, Ξενοφώντος, Π. Κουντουριώτη και Κωνσταντινουπόλεως στην Μυτιλήνη


την Παρασκευή 24/04/2020

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Παρασκευή 24/04/2020 θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Ξάνθου, Ξενοφώντος, Π. Κουντουριώτη (από Δημοτικό Θέατρο έως Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως) και Κωνσταντινουπόλεως (από Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως έως διασταύρωση με Καβέτσου).