ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 70 ωρών στη «ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» από τον Δήμο Μυτιλήνης


Στο πλαίσιο πολλαπλών δράσεων του Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσιμης κατάστασης λόγω της πανδημίας

Στο πλαίσιο πολλαπλών δράσεων του Δήμου Μυτιλήνης για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσιμης κατάστασης λόγω της πανδημίας και αντιλαμβανόμενοι πλήρως την σοβαρότητα των περιστάσεων και τις δυσκολίες που περνούν οι χειμαζόμενοι πολίτες, η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με την επιστημονική εποπτεία των προγραμμάτων ψυχικής και κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την VELLUM Global Educational Services (EΛΛHNIKA KENTPA ΔIA BIOY MAΘHΣHΣ), παρέχουν δωρεάν το μηνιαίο πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 70 ωρών στη «ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και ευρύτερα για όλους τους πολίτες του Δήμου μας, έτσι ώστε οι στιγμές του αναγκαίου κατ´ οίκον περιορισμού να συνδυαστούν με τη μέθεξη στην ψυχολογική γνώση και κατάρτιση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους δημότες του Δήμου Μυτιλήνης, όμως λόγω περιορισμού θα τηρηθεί όριο 300 συμμετεχόντων (οι 300 πρώτες ορθές και πλήρεις αιτήσεις).

Ο τρόπος διδασκαλίας περιλαμβάνει ασύγχρονη εκπαίδευση, δωρεάν ψηφιακό υλικό για μελέτη, αλλά και προαιρετικές δια ζώσης συναντήσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον διδάσκοντα. Παράλληλα θα επιτρέπονται οι συνομιλίες υποστήριξης σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην επιδημία, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινότητας, ενώ θα υπάρχει και εβδομαδιαία υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας, συμβούλους και coaches.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι για έναν μήνα (15/04/2020 – 15/05/2020) και η διάρκεια κατάρτισης είναι 70 ώρες. Να σημειωθεί ότι θα δοθεί και βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ της Vellum.

Στο παρακάτω link οι πολίτες του Δήμου Μυτιλήνης μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του δωρεάν σεμιναρίου:

Για τους συμμετέχοντες θα υπάρξουν και προνόμια, όπως εκπτωτικές πολιτικές σε μελλοντικά επιλεγμένα προγράμματα επιμόρφωσης. Η αξιοποίηση των παρεχόμενων εκπτώσεων είναι προαιρετική και δεν επηρεάζει την ένταξη στη δωρεάν ομάδα. Η ενημέρωση για τις εκπτώσεις σε επιμορφωτικά προγράμματα της VELLUM ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων θα γίνουν μέσω email ή τηλεφώνου, που δηλώνει στην αίτηση του ο υποψήφιος σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Για το Δήμο Μυτιλήνης                                                           Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παναγιώτης Κατσαβέλλης                                                      Ευστράτιος Παπάνης

Για την Vellum
Νίκος Τάκης