Έκτακτη ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Πλωμαρίου


Έκτακτη ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Πλωμαρίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Πλωμαρίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως με θέμα λήψη μέτρων προστασίας των μαθητών του Λυκείου Πλωμαρίου από τον κορονοϊό και αποφάσισε ομόφωνα:
Α.– Διαπιστώνει την παντελή απουσία, έλλειψη συντονισμού, αποφάσεων και λήψης μέτρων από τους αρμόδιους φορείς του Πλωμαρίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της Περιφέρειας, σε σχέση με την εμφάνιση κρούσματος κορονοϊού, στο Πλωμάρι για την προστασία των μαθητών του Λυκείου Πλωμαρίου, αλλά και των λοιπών σχολικών μονάδων της πόλης..
Β.-Συνιστά στους γονείς των μαθητών του Λυκείου Πλωμαρίου, να αποφύγουν να στείλουν τα παιδιά τους στο Λύκειο Πλωμαρίου για την παρακολούθηση των μαθημάτων τουλάχιστον για αύριο 10.3.2020, και μέχρις ότου ληφθούν μέτρα απολύμανσης του σχολείου και του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΟΔΥ), καθώς και τυχόν παύσης λειτουργίας αυτού.
Γ.-Καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Δήμο Μυτιλήνης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου), να λάβουν ΑΜΕΣΑ μέτρα απολύμανσης και παύσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Πλωμαρίου μέχρι νεωτέρας, ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος.
Δ.-Συνιστά επιτακτικά την λήψη μέτρων προσωπικής υγιεινής σε όλα τα μέλη του και στα παιδιά των μελών του, υπευθυνότητα και εφαρμογή των κανόνων που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με συνευρέσεις και ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των μελών του παραμονή στις οικίες τους, προς αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.
Ε.-Καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών σχολικών μονάδων του Πλωμαρίου, όλων των βαθμίδων να λάβουν ανάλογες αποφάσεις.
Ζ.-Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εμμ. Π. Αρμενάκας
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσοβαλάντη Χαλδέζου
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Γέραλης
Η ΤΑΜΙΑΣ
Κων/να Αντωνίου
Μέλος
Δήμητρα Χαλδέζου
Πηγή: plomarinews.gr