Μυτιλήνη: Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Αρίωνος και Πινδάρου


Η διάρκεια των εργασιών στις οδούς, εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), τη Δευτέρα 09/03/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Αρίωνος και Πινδάρου (από διασταύρωση με Αλκαίου έως διασταύρωση με Πιττακού).

Η διάρκεια των εργασιών στις οδούς, εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Η παράκαμψη των οδών για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα θα παραμείνουν κλειστές, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Αλκαίου και Πιττακού.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις συγκεκριμένους οδούς.