Πρόσληψη 270 συνοριοφυλάκων στη Λέσβο - ΟΛΑ τ' αποτελέσματα


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για 800 θέσεις συνοριοφυλάκων, ανάμεσα στα οποία και εκείνα που αφορούν 270 προσλήψεις στην Λέσβο.

Στον πίνακα που αναρτήθηκε με τα αποτελέσματα στο νησί και αναδημοσιεύουμε, περιλαμβάνονται 230 που κρίθηκαν ικανοί για πρόσληψη συν 40 ακόμη  από τις ειδικές κατηγορίες του 20%.

Προβλέπεται δικαίωμα σε όλους υποψηφίους να ασκήσουν ένσταση για τα αποτελέσματα, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην ένσταση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσος που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Δείτε τον πίνακα ικανών Λέσβου εδώ