Διήμερη διακοπή κυκλοφορίας μέσα στην Αγία Παρασκευή και στην Ε.Ο. Αγίας Παρασκευής - Νάπης


από 08:00΄ ώρα της 11-02-2020, ημέρα Τρίτη, έως 15:00΄ ώρα της 12-02-2020, ημέρα Τετάρτη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00΄ ώρα της 11-02-2020, ημέρα Τρίτη, έως 15:00΄ ώρα της 12-02-2020, ημέρα Τετάρτη, στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του οικισμού και στην Ε.Ο. Αγίας Παρασκευής - Νάπης, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.