Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Υακίνθου στη Μυτιλήνη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την 08:30 έως την 13.30 ώρα της 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Υακίνθου στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Παπαδιαμάντη έως και τη συμβολή της με την οδό Γυμνασιάρχου Δαυίδ, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.