Στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος ο Κώστας Παπαδόπουλος


Ο Αντιπρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Κ.Παπαδόπουλος εκλέχθηκε ως Τακτικό Μέλος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.).

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 17.02.2020 στον Πειραιά, στα γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε., πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την Συγκρότησή του σε Σώμα.

Συμμετείχαν όλοι οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., καθώς επίσης και τα Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία, μέλη της Ένωσης, δια των εκπροσώπων τους.

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου (Δ.Λ.Τ.Λ.), συμμετείχε δια του Αντιπροέδρου κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ο οποίος έθεσε και υποψηφιότητα για την εκλογή του ως τακτικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΛΙΜ.Ε. και εξελέγη.

Ως εκ τούτου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ. κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΛΙΜ.Ε., οπότε η συμμετοχή του θα συμβάλλει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, ενώ παράλληλα θα είναι επιφορτισμένος και με τα προβλήματα των υπολοίπων Λιμενικών Ταμείων των οποίων θα γίνεται αποδέκτης και θα τα μεταφέρει στο Δ.Σ. της Ε.ΛΙΜ.Ε. για την επίλυσή των.

Η νέα διοίκηση της Ε.ΛΙΜ.Ε.

Έτσι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΛΙΜ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ: Άγγελος Καρακώστας, Αν. Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Π. ΑΕ
Α΄ Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. ΑΕ
Β΄ Αντιπρόεδρος: Απόστολος Καμαρινάκης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Τσώνης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ
Οικ. Επόπτης: Γεώργιος Βακόνδιος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. ΑΕ

Μέλη:

Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ
Σωκράτης Αναγνώστου, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Β. ΑΕ
Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ Μηνάς Παπαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ Άννα Θυσιάδου, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ Σπυρίδων Ζερβόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ Δέσποινα Γκικάκη, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. ΑΕ Ανδρέας Παπανδρέου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ Λεωνίδας Βαρουξής, Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Πύργου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Λέσβου Κανδιώ Μαραγκού, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σύρου (Αναπληρωματικό Μέλος)