Απεργούν και τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ


Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο αύριο των ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Μυτιλήνης Α.Ε.