Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Μυτιλήνη με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης


την 13 Φεβρουαρίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 13 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 -2021.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ή ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020.
Εισηγητής: κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ( ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ), ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ « ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ».
Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.