3μελείς επιτροπές κατοίκων σε 11 συνοικίες της Μυτιλήνης


Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, με απόφαση του Συμβουλίου της από 13/11/2019, πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία 3μελών άτυπων επιτροπών κατοίκων σε κάθε μια από τις 11 συνοικίες της πόλης μας, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων (επίσης άτυπων) συνοικιακών συμβουλίων που είχαν καθιερωθεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο 2014-19.

Στόχος μας στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης είναι η αποδοτικότερη συνεργασία με εθελοντές συνδημότες - εκπροσώπους σε κάθε γειτονιά ώστε να φτάνουν σε μας αμεσότερα τα προβλήματα που αφορούν τους δημότες αλλά και οι προτάσεις για ανάπτυξη κι ανάδειξη της κάθε συνοικίας.

Οι 3μελείς επιτροπές θα θέτουν θέματα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος και θα απευθύνονται αποκλειστικά στην Κοινότητα.

Τα 3 μέλη θα μπορούν να είναι παρόντα ή να συμμετέχουν στη διενέργεια μιας αυτοψίας σε συνοικιακό τους θέμα καθώς και να παρίστανται στο συμβούλιο της Κοινότητας όταν συζητείται θέμα ή αίτημα της περιοχής τους.

Οι 11 συνοικίες της πόλης είναι οι παρακάτω:

Ακλειδιού, Κουμκό, Σουράδα
Αλυσίδα, Λαζαρέτο, Λαγκάδα, Καμάρες
Βαρειά, Ακρωτήρι
Βουναράκι, Πυργέλια, Υφαντήριο, Άνω Γήπεδο
Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα
Κέντρο πόλης & Αγορά
Κουλμπάρα & Κιόσκι
Νεάπολη & Πληγώνι
Συνοικισμός, Επάνω Σκάλα, Άγιος Ευδόκιμος
Χάλικες (Άνω, Μεσαίος, Κάτω)
Χρυσομαλλούσα & Μακρύς Γιαλός

Οποιοσδήποτε συνδημότης επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στην αντίστοιχη επιτροπή κατοίκων της συνοικίας στην οποία διαμένει, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στα γραφεία της ΔΚ Μυτιλήνης (2251022143) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

syndesmos1954@otenet.gr το αργότερο ως τις 28/2/2020, αφήνοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Μυτιλήνης
Αλέκος Κουζινόγλου