Πρόσληψη ναυαγοσωστών στον Δήμο Μυτιλήνης


«Ενημέρωση για κάλυψη θέσεων ναυαγοσωστών και προϋποθέσεις κάλυψης»

Βάσει του ΠΔ 31/2018 τριπλασιάζονται οι θέσεις εργασίας Ναυαγοσωστών στις Ελληνικές Ακτές. Αυτό δίνει κίνητρο, κυρίως σε νέους και νέες να γίνουν επαγγελματίες ναυαγοσώστες και να καλύψουν πάνω από 7500 θέσεις εργασίας σε παραλίες που απαιτείται η απασχόληση Ναυαγοσώστη. Ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ανάγκη από Ναυαγοσώστες που κατέχουν σχετική άδεια και στο επόμενο διάστημα θα βγάλει σχετική προκήρυξη.

Ενημερώνουμε λοιπόν και προτρέπουμε τους νέους που πληρούν τις προϋποθέσεις να σπεύσουν να βγάλουν άδεια ναυαγοσώστη, ώστε να μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους.
Βάσει του ΠΔ 31/2018, η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους κατέχουν Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Άδεια Ναυαγοσώστη χορηγείται, επίσης χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, με ειδικότητα
ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο παραπάνω Προεδρικό διάταγμα.
Προτρέπουμε λοιπόν νέους και νέες να σπεύσουν άμεσα!

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πρασίνου
Κωνσταντίνος Κουνέλλης