Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το μεταναστευτικό και το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου


ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου με ομόφωνη απόφαση του Δ. Συμβουλίου στηρίζει αγωνιστικά τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει η Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι φορείς του Βορείου Αιγαίου και καλεί τα  μέλη του να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση για το μεταναστευτικό που διοργανώνεται την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στην Μυτιλήνη.