Σε σχολεία ενηλίκων της Λέσβου για τις πλημμύρες η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου


Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τα σχολεία ενηλίκων της Λέσβου για τις πλημμύρες

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ERMIS – F "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες", του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020” υλοποιεί εκπαιδευτικές - βιωματικές δράσεις για ενήλικους μαθητές/μαθήτριες,  αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές επισκέψεις στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Μυτιλήνης και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, όπου ενημερώθηκαν 30 και 29 μαθητές και εκπαιδευτικοί, αντίστοιχα.

Σε αυτές τις δράσεις οι ενήλικοι μαθητές των ανωτέρω σχολείων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν, έπαιξαν με εκπαιδευτικό υλικό (quiz, videos, καταιγισμός ιδεών, κ.α.) και συζήτησαν με την ομάδα της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου για τις αιτίες και επιπτώσεις των πλημμυρών, για τη σημασία της κλιματικής αλλαγής και για το ρόλο της φυσικής βλάστησης στην αποτροπή των πλημμυρών. Επίσης, μέσα από βιωματική δράση δόθηκαν χρηστικές οδηγίες συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Οι παρουσιάσεις συνοδεύτηκαν από «Διαδραστική άσκηση» και καταιγισμό ιδεών από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι συνέβαλαν με τη φαντασία και τις γνώσεις τους στην εξέλιξη της συζήτησης για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας.


Παράλληλα, έγινε παρουσίαση - επίδειξη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ERMIS-F, δίνοντας έμφαση στους πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου, τη βάση γνώσης (παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που ταιριάζουν στη χώρα μας και ειδικότερα στη Λέσβο), την εφαρμογή του πληθοπορισμού και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Έγινε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νησί της Λέσβου με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πλημμυρών, αλλά και των εκπαιδευτικών είναι μία από τις δράσεις που διοργανώνονται από την Πράξη  "Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες" ERMIS-F, του Προγράμματος INTERREG V-A 2014-2020 και υλοποιείται σε πιλοτικές περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου, του Πολυτεχνείου της Κρήτης, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χανίων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.