Στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της EDF στο Penly καθηγητές του ΓΕΛ και Γυμνασίου Πολιχνιτου


Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Sociétés, Environnement, Risques»

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Sociétés, Environnement, Risques» (Κοινωνίες, Περιβάλλον, Κίνδυνοι) στο οποίο συμμετέχουν το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Πολιχνίτου, σε συνεργασία με το Collège Les Coudriers από το Villers Bocage (Γαλλία) και το LycéeJean-BaptisteDelambre, που εδρεύει στην Amiens της Γαλλίας, διοργανώθηκε κατά το διάστημα 19. – 21. Νοεμβρίου 2019 τοShort Term Joint Staff Training event (STJST)του προγράμματος.


Δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο του Πολιχνίτου συναντήθηκαν με τους Γάλλους συναδέλφους και στα πλαίσια της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της εκτέλεσης του προγράμματος επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της EDF στο Penly, στις ακτές της Μάγχης, και το εργοστάσιο της Procter & Gamble στην Amiens.
Συζητήθηκαν και καθορίστηκαν οι στόχοι για το πρώτο έτος του προγράμματος για κάθε σχολείο και συμφωνήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ο Διευθυντής
Χρήστος Μακρής