Καθαρισμός των ποταμών Καρυδιάς και Καραγάτση στα Λουτρα


Προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε την περιοχή των Λουτρών, η τοπική Δημοτική Κοινότητα ζήτησε την παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, δύο σημεία των ποταμών Καρυδιάς και Καραγάτση είχαν φράξει από φερτά υλικά που έπρεπε να απομακρυνθούν.

Η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής και του Εντεταλμένου Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Φραντζέσκου, ήταν άμεση και η παρέμβαση καίρια για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.