Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων ο Δήμος Μυτιλήνης


Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ (δημόσια δαπάνη) θα ενταχθεί ο Δήμος Μυτιλήνης.

«Πρόκειται για μία σημαντική όσο και απαραίτητη δράση, μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης, με στόχο την απόκτηση και τη διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων και την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας», δήλωσε για το πρόγραμμα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και συμβουλευτική καθοδήγηση συνολικά 80 ατόμων σε 4 θεματικά αντικείμενα (4 τμήματα των 20 ατόμων) που αφορούν:

1) Τη διαχείριση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων,
2) Δεξιότητες στον χώρο της εστίασης και ειδικότερα στον χώρο του μπουφέ (βασικές δεξιότητες Barista),
3) Δεξιότητες χρήσης σχεδιαστικών εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και
4) Δεξιότητες εργατικού δυναμικού (ηλεκτρολόγων, ψυκτικών και υδραυλικών) σε εργασίες που αφορούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 280 ώρες ανά θεματικό αντικείμενο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μετά την ένταξή του σε σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 με τίτλο: «Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (BA_EKT_9i_27) και προθεσμία υποβολής τις 20/12/2019.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ανατεθεί σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από διαγωνιστική διαδικασία.  

Στο πρόγραμμα Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων ο Δήμος Μυτιλήνης

Συνολικού προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ -δημόσια δαπάνη

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ (δημόσια δαπάνη) θα ενταχθεί ο Δήμος Μυτιλήνης.

 «Πρόκειται για μία σημαντική όσο και απαραίτητη δράση, μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης, με στόχο την απόκτηση και τη διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων και την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας», δήλωσε για το πρόγραμμα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και συμβουλευτική καθοδήγηση συνολικά 80 ατόμων σε 4 θεματικά αντικείμενα (4 τμήματα των 20 ατόμων) που αφορούν:

1) Τη διαχείριση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων,
2) Δεξιότητες στον χώρο της εστίασης και ειδικότερα στον χώρο του μπουφέ (βασικές δεξιότητες Barista),
3) Δεξιότητες χρήσης σχεδιαστικών εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και
4) Δεξιότητες εργατικού δυναμικού (ηλεκτρολόγων, ψυκτικών και υδραυλικών) σε εργασίες που αφορούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 280 ώρες ανά θεματικό αντικείμενο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μετά την ένταξή του σε σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 με τίτλο: «Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (BA_EKT_9i_27) και προθεσμία υποβολής τις 20/12/2019.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ανατεθεί σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από διαγωνιστική διαδικασία.