Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, από την οδό Μητροπόλεως έως την οδό Μ. Ασίας στην Μυτιλήνη


Η ΔΕΥΑΛ πρόκειται να επισκευάσει βλάβη δικτύου αποχέτευσης  στις οδούς  Θέμιδος και Κλαπάδου, με αφετηρία την οδό Θέμιδος.

Για την εκτέλεση των εργασιών ,είναι απαραίτητη, η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, από την οδό Μητροπόλεως έως την οδό Μ. Ασίας (περιλαμβάνει τις οδούς Βερναρδάκη, Θέμιδος, Κλαπάδου) , για δύο ημέρες από Δευτέρα 2/12/2019 έως και Τρίτη 3/12/2019.
Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης όπου αυτό είναι αναγκαίο