Κλειστό ΚΥΤ μακριά από κατοικημένες περιοχές και κλείσιμο του ΚΥΤ Μοριας ζητούν οι κάτοικοι Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα


Από το Σύλλογο κατοίκων Μόριας, Παναγιούδας και όμορων κοινοτήτων και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων όμορων στο ΚΥΤ , Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα
    
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι κάτοικοι των όμορων με το ΚΥΤ Μόριας κοινοτήτων μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τη δημιουργία νέου κλειστού και φυλασσόμενου κέντρου, τις αντιδράσεις από ομάδες συμφερόντων και τις επαμφοτερίζουσες ανακοινώσεις της Τοπικής αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας, ενημερώνουμε για άλλη μια φορά τους συμπολίτες μας  ότι,

Εδώ και 5 χρόνια  τα χωριά μας και κυρίως η Μόρια , έχουν επωμιστεί όλο το βάρος του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος.

Βιώσαμε την ανασφάλεια για τη ζωή και σωματική μας ακεραιότητα , τις καταπατήσεις, την καταστροφή των περιουσιών μας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας, τη μόλυνση του εδάφους και των υδάτων, υπέργειων και υπόγειων από τα λύματα, την απαξίωσή μας από  την Πολιτεία, την κατάκτηση και άλωση της περιοχής μας από τους επαγγελματίες της φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης, τις ΜΚΟ.

Και όλα αυτά γιατί στην περιοχή δημιουργήθηκε χωρίς σχεδιασμό και λογική το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης , που παράνομα λειτούργησε και γιγαντώθηκε ως ανοιχτό και μη ελεγχόμενο.

Τόσα χρόνια, που παλεύουμε με όλα τα νόμιμα μέσα για τα αυτονόητα ,δεν τύχαμε της ουσιαστικής συμπαράστασης και αλληλεγγύης από καμμία άλλη κοινότητα ή φορέα του νησιού.

Εμείς όμως εξακολουθούμε να εμένουμε στην αρχική μας πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει , για  την οποία αγωνιζόμαστε 2 χρόνια τώρα και η οποία  υπήρξε και η προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης , της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Αυτό θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που εμείς βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια.

Το που και πως θα γίνει δεν είναι δικό μας θέμα αλλά της Κυβέρνησης. Εκείνη διαχειρίζεται τον επιχειρησιακό σχέδιασμό του.

Κάθε εμπόδιο ή άρνηση θεωρούμε ότι στρέφεται εναντίον μας, δέχεται, διαιωνίζει και νομιμοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση  και συνοδεύεται από τις ευθύνες που  αναλογούν.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                       
Κατοίκων Μόριας, Παναγιούδας   και όμορων Κοινοτήτων  
Αθανάσιος Ψούνος                                                 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μόριας
Ιωάννης Μαστρογιάννης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Παναγιούδας                                                              
Ευάγγελος Βιόλατζης                                             

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αφάλωνα
Κωνσταντίνος Κουρογένης