Έργα από την ΔΕΥΑΛ και τον ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου.. και Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 28/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την Κυριακή (08-12-2019) και κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00, στη Μυτιλήνη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 8ης Νοεμβρίου, και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αργ. Εφταλιώτη έως και τη συμβολή της με την οδό Σκρά, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 27/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την Κυριακή (08-12-2019) και κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00, στη Μυτιλήνη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Θεοκρίτου έως και τη συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Γιαναρέλλη, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.