Να αποκατασταθεί άμεσα το λιθόστρωτο στην οδό Θέμιδος μετα το πέρας των εργασιών από την ΔΕΥΑΛ


Έργο της ΔΕΥΑΛ και λιθόστρωτο στην οδό Θέμιδος

Ο Σύλλογος κατοίκων Συνοικιών Κουλμπάρα και  Κιόσκι Μυτιλήνης «το κιρκινέτσι» παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συνεχιζόμενες εργασίες της ΔΕΥΑΛ στην πάροδο της οδού Θέμιδος στο Κιόσκι.

Κι αυτό γιατί παρά τις κατά καιρούς αυθαίρετες επεμβάσεις, η πάροδος αυτή αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα λιθόστρωτου δρόμου της περιοχής από τα ελάχιστα σωζόμενα.


Ο Σύλλογος μας από το Καταστατικό του έχει μεταξύ των άλλων σκοπούς την    προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, την ανάδειξη στη νέα γενιά της πόλης και όχι μόνο, της ομορφιά και της αξίας της παλιάς πόλης, του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης. Επίσης σκοπό έχει την προστασία και την υπεράσπιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δεδομένων αυτών σημειώνουμε την ανάγκη της πλήρους αποκατάστασης του λιθόστρωτου της παρόδου της οδού Θέμιδος ως από το νόμο απαιτείται. Με αφορμή δε τα εκτελούμενα έργα ζητούμε από τη δημοτική αρχή και τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ να προχωρήσει το έργο του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και στο υπόλοιπο τμήμα της παρόδου.