Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με 6 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη


την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στα γραφεία της Κοινότητας, Ασκληπιού 34 στη Χρυσομαλλούσα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, με τα παρακάτω θέματα στην  Ημερήσια Διάταξη:  
    
1.Διακοπή παροχής φιλοξενίας   έδρας – υπηρεσίας ΟΤΑΛ, στα γραφεία της Κοινότητας Μυτιλήνης επί της οδού Ασκληπιού 34,στη Χρυσομαλλούσα. Εισηγητής Α. Κουζινόγλου
2.Ανάπλαση–ανάδειξη Πάρκου Χατζηδήμου στο Ιστορικό Κέντρο -σχετικό  Αίτημα Επιτροπής Περιοίκων.
3.Στάθμευση οχημάτων επί της οδού Τζουμαγιάς -αίτημα του Συνοικιακού Συμβουλίου περιοχής Κιόσκι και Κουλμπάρας.
4.Περάτωση λιθόστρωσης οδού Κατσακούλη-αίτημα του Συνοικιακού Συμβουλίου περιοχής Κιόσκι και Κουλμπάρας.
5. Προβλήματα Κάτω Χάλικα τοπικού χαρακτήρα -αιτήματα εκκρεμότητες. (Εισήγηση κος Χρ. Κουζούμης, Τοπικό Συμβούλιο Χαλίκων)
6. Αξιοποίηση υφιστάμενου Κολυμβητηρίου και  προοπτική χρήσης Ανοικτού Κολυμβητηρίου στα Θέρμα-αίτημα-εισήγηση Μ. Λαγκαδά. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνάντηση με Δήμαρχο Μυτιλήνης, αποτίμηση αποτελεσμάτων.

Πάγια Προκαταβολή 2020-Προτάσεις  για αξιοποίηση και διάθεση.

Προγραμματισμός δράσεων της Κοινότητας για το 2020.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης 
   Αλέκος Κουζινόγλου