Σ. Δαγκλης: «16 από τους 20 εργαζόμενους που προσλήφθηκαν δουλεύουν στην καθαριότητα»


Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης, Στρατής Δαγκλής, απαντώντας σε ερώτημα που του έθεσε η κα Εριφύλη Χιωτέλλη, επικεφαλής της παράταξης «Με Πυξίδα τον Πολίτη», και αφορούσε στην κατανομή των 20 εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (δίμηνες συμβάσεις) που προσλήφθηκαν πρόσφατα,  αναφέρει:

1)Ο μεγαλύτερος αριθμός τους (συνολικά 16 άτομα) εργάζονται στο αντικείμενο που προσλήφθηκαν και έχουν αναλάβει την καθαριότητα διάφορων χώρων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η καθαριότητα χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, του Δημοτικού Θεάτρου και χώρων άθλησης ( π.χ. Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης).
2) Ένας (1) χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων.
3) Δύο (2) χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό χώρων πρασίνων.
4) Ένας (1) χρησιμοποιείται για την γραμματεία υποστήριξης Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού.