Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης


την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
1.       
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ
2.       
Κανονισμός Λειτουργίας Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
3.       
Προσαρμογή της συστατικής Πράξης του «Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου» σε Σύνδεσμο-Αποχώρηση Δήμου Μυτιλήνης
4.       
Προσαρμογή της συστατικής Πράξης του «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» σε Σύνδεσμο-Αποχώρηση Δήμου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΦΛΩΡΟΣ                                                          
5.       
Έγκριση τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2020 της διαδημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑ Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
6.       
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη εμπορική αποθήκη εκμετάλλευσης  εταιρείας Κουτσέλλη Μυρσίνη & ΣΙΑ ΟΕ  επί της  Δημοτικής οδού  Δ21 (Απόφαση 21/209 Ε.Π.Ζ.)
7.       
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο «ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
8.       
Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών α) Τεχνικού Ασφαλείας και β) Ιατρού Εργασίας
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
9.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤOIXEIΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
11.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
12.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου μηχανοστασίου-πρώην ελαιοτριβείου σε εκθεσιακό χώρο, στο συγκρότημα του δημοτικού ελαιοτριβείου Αγίας Παρασκευής»
13.  
Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης θετικών ζημιών του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 3ου, 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»