Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων λόγω των κατολισθήσεων στη θέση «Άγιος Ιωάννης» στο Πλωμαρι


δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4214/B/19.11.2019

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4214/B/19.11.2019 η απόφαση «Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων, που δεν ανήκουν επιχειρήσεις, λόγω των κατολισθήσεων της 24ης Νοεμβρίου 2018 στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και έχει λάβει ΑΔΑ: 66ΗΑ465ΧΘΞ-Π0Ξ.

Αρμόδια υπηρεσία η οποία θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης των κτιρίων που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από τις κατολισθήσεις της 24ης Νοεμβρίου 2018 είναι η Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. –ΚΕ).

                                                                                        Η
                                                             Προϊστάμενη Αυτ. Δ/νσης Πολιτικής
                                                                        Προστασίας Π.Β.Α.
                                          
                                                                         Ειρήνη Αγάλια Πολίτη