Στον Σ. Κυτελη ο εμπορικός σύλλογος Μυτιλήνης


Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 , πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης κ Κύτελη, με τον Πρόεδρο κ Παναγιώτη Παπαρίσβα και τον Αντιπρόεδρο κ Καζάζη Κίμωνα.

Στη συνάντηση κυριάρχησαν θέματα που ενδιαφέρουν τον εμπορικό κόσμο, όπως το νομικό πλαίσιο για τα πολυκαταστήματα, η κατάσταση που επικρατεί στο πάρκινγκ και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, θέματα που αφορούν στην επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας, την καθαριότητα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό και στις άμεσες δράσεις που επιβάλλεται  να συμφωνήσουμε φορείς και αρχές.

Διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και συμφωνήθηκε να δρομολογηθεί επόμενη συνάντηση με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων επί των θεμάτων που συζητήθηκαν.