«Επιχειρηματίες της Μυτιλήνης προστατεύστε το περιβάλλον»- Η ανακοίνωση του αντιδημάρχου καθαριότητας


Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δαγκλής Ευστράτιος, θα ήθελε να ενημερώσει τους καταστηματάρχες της Μυτιλήνης για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τους, με σκοπό τη διατήρηση της καθαριότητας και την ανάδειξη του τόπου μας. Συγκεκριμένα, προβαίνει στις παρακάτω υποδείξεις στους εργαζόμενους των καταστημάτων:

Να μην τοποθετούν εκτός των κάδων απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
Να μη ρίχνουν στον κάδο σύμμεικτων ανακυκλώσιμα υλικά και, αντίστοιχα, στον μπλε κάδο σκουπίδια.

Τα οργανικά και λοιπά απορρίμματα θα πρέπει να συσκευάζονται καλά, σε σακούλες σφικτά δεμένες και να τοποθετούνται εντός των κάδων για τα σύμμεικτα απορρίμματα, για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και για τον περιορισμό των οσμών. (Δεν πρέπει να ρίχνονται ποτέ στον μπλε κάδο, διότι καταστρέφουν όλο το ανακυκλώσιμο υλικό του κάδου αλλά και αρκετό από το φορτίο του απορριμματοφόρου  και επιπλέον κάνουν επικίνδυνη και ανθυγιεινή τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στο κέντρο διαλογής, όπου γίνεται χειρονακτικά).

Τα ανακυκλώσιμα υλικά να τοποθετούνται εντός των μπλε κάδων ανακύκλωσης, χύμα, συμπιεσμένα και καθαρά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. (Δεν πρέπει να ρίχνονται ποτέ μέσα στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, διότι έτσι οδηγούνται σε ταφή και όχι σε ανακύκλωση. Όταν γίνεται αυτό, πολύτιμο υλικό θάβεται, ενώ αποτελεί φυσικό πόρο, μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)).

Τα πάσης φύσεως ογκώδη απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται στους κάδους προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια κλπ), θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελαχιστοποιηθεί σε όγκο με πίεση ή τεμαχισμό και αν χρειάζεται να είναι δεμένα.

Τα απορρίμματα (σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα) θα πρέπει να τοποθετούνται στον κάδο ΠΡΙΝ την προγραμματισμένη αποκομιδή τους από την υπηρεσία καθαριότητας και μέχρι τότε να φυλάσσονται σε δικό τους χώρο.

Να μη ρίχνουν στους κάδους ογκώδη αντικείμενα. (Η αποκομιδή ογκωδών γίνεται κατόπιν αιτήσεως και προγραμματισμένου ραντεβού με την υπηρεσία καθαριότητας).
Να μη ρίχνονται απορρίμματα μέσα σε καλαθάκια για μικροαπορρίμματα διερχόμενων περαστικών.

Παράλληλα, με την απόθεση απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών εκτός κάδων, σε κοινή θέα σε ώρες ή μέρες που δεν υπάρχει προγραμματισμένο δρομολόγιο αποκομιδής, επέρχονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

Τα σκουπίδια διασκορπίζονται στον περιβάλλοντα χώρο, ρυπαίνοντάς τον, ιδιαίτερα όταν έχει αέρα ή βροχή.

Δημιουργούνται σκουπιδότοποι και εστίες μόλυνσης.

Είναι προσβάσιμα σε ζώα, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες.

Καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, χρονοβόρα, επικίνδυνη και ανθυγιεινή η εργασία της αποκομιδής για τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Αυξάνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς.

Αποτελούν άσχημη εικόνα για τους περαστικούς.

Υποβαθμίζουν την περιοχή και τα γειτονικά καταστήματα.

Αποτελεί δυσφήμιση για τον τουρισμό μας, μιας και επισκέπτονται το νησί μας χιλιάδες τουρίστες.

Σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση προβλημάτων καθαριότητας θα πρέπει οι πολίτες να έρχονται σε επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας & ανακύκλωσης της Δ.Ε. Μυτιλήνης στο τηλέφωνο 22510 25555.

Ευχαριστούμε τους καταστηματάρχες για τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της εικόνας της καθαριότητας του νησιού μας και την ανάδειξη και προβολή του τόπου προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων του νησιού.

Ο Αντιδήμαρχος  Μυτιλήνης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δαγκλής Ευστράτιος