Θα βαλτώσει και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ;


Ανακοίνωση από την παράταξη «Με Πυξίδα στον Πολίτη»

Με το νόμο 4.600 (άρθρο 156,παρ.1 της 9ης Μαρτίου 2019), που δημιούργησε δύο Δήμους στη Λέσβο, προβλέπονταν ότι η ΔΕΥΑΛ  αυτοδίκαια αποκτά  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,  με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη Λέσβο.

Ακόμα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, μέσα σε δύο χρόνια (δηλαδή έως τον Αύγουστο του 20121), τα δύο  Δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών τους, αν θα διατηρήσουν μία ΔΕΥΑ, ή αν θα συγκροτήσουν μία ξεχωριστή σε κάθε Δήμο.

Τα μεσάνυχτα  της 8ης Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε ο νόμος 4623, με τον οποίο η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (αφού κατάργησε τις αποφασιστικές αρμοδιότητες των κοινοτήτων για αναγκαία έργα) θέσπισε με το άρθρο 6 παρ. 3, τον τρόπο συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου των Διαδημοτικών ΔΕΥΑ, με τόσο……σαφή τρόπο, ώστε μετά από λίγες μέρες τον τροποποίησε ξανά με την παρ.6/β του άρθρου 10 του νόμου 4625!!

Αλλά και πάλι η διάταξη για τον αριθμό των δημοτικών Συμβούλων που εκλέγει κάθε ένας από τους Δήμους στο Διοικητικό Συμβούλιο της διαδημοτικής  ΔΕΥΑ, είναι ασαφής αφού με τη διατύπωση «προσαυξάνονται ανάλογα», δημιουργεί διαφορετικές ερμηνείες.

Με την ασυνεννοησία των αρμόδιων παραγόντων των δύο Δήμων, παρακολουθούμε με ανησυχία την διαφωνία του Δήμου Δυτικής Λέσβου και μάλλον και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών στη μονομερή ερμηνεία και λήψη απόφασης από το Δήμο Μυτιλήνης.

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου εσωτερικών, συνέταξε σχετική εγκύκλιο ώστε να δοθεί λύση, αλλά η Πολιτική Ηγεσία την …..κοσκινίζει για να ικανοποιήσει απαιτήσεις Δημοτικών αρχών που παρεμβαίνουν για να ευνοηθούν.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ λήγει στις 30/11/2019 και αν δε δοθεί λύση μέχρι τότε βιολογικοί, δίκτυα, δεξαμενές, πηγές, θα πλέουν ξυλάρμενα…..

Το πρώτο μεγάλο έργο της νέας Δημοτικής αρχής ήταν το κλείσιμο της ΑΔΕΛ με ότι αυτό σημαίνει για τη διακινδύνευση της περιουσίας της.

Το δεύτερο μεγάλο έργο  θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν θα είναι το κλείσιμο της ΔΕΥΑΛ και η διακινδύνευση τόσο σημαντικών και απαραίτητων για το Δήμο μας έργων
Ας μην φτάσουμε λοιπόν πάλι στο παρά πέντε !!!!!!!!

Ανδρεαδέλλη Βασιλική
Ζερβού Μαρία
Μαλλιαρός Δημήτρης
Χιωτέλλη Εριφύλη