Δημοσιοποίηση της Απόφασης για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΑΟΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Εχει εκδοθεί  η Απόφαση Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών Γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7ΛΨ-6ΗΙ στο «Διαύγεια». 

Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου (ΔΑΟΠ Β.Αιγαίου), αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων των υποψήφιων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).