Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Μυτιλήνης με 19 θέματα- Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019


τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 9:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1.  
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου έτους 2019
Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ
1.       
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο από 1  Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2.       
Ψήφισμα υποστήριξης στο ΚΕΘΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ
3.       
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου  Μυτιλήνης (με τον αναπληρωτή του) στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εισηγητής: Εντεταλμένος κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
4.       
Έγκριση του από 31/7/2019 πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τους πρόσφυγες στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ
5.       
Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: α) Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Μυτιλήνης, β) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 2019
6.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμού 10/2019 μελέτης με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
7.       
Έγκριση  1ου ΑΠΕ και 1ης παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
8.       
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας  του 2ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΑΞ.4- ΠΑΑ LEADER ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"
9.       
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017- Υπηρεσία φύλαξης χώρου» για το χρονικό διάστημα από 7/7/2019 έως 31/8/2019
10.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΝΙΑ», εργολαβίας της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Ζούρος Παναγιώτης του Ιωάννη»
11.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»
12.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
13.  
Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου  για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
14.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Α.Π. 5876/21-10-2019)
15.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τις Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής
16.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τις Δ.Ε. Γέρας, Πλωμαρίου, Ευεργέτουλα και Αγιάσου
17.  
Ορισμός μελών του ΔΣ και συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81
18.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειο κατάστημα 28 περίπου τ.μ. στη θέση ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
19.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 34486/25-7-2019 αιτήσεως του Γεωργίου ΓΙΑΝΝΑΚΑ, με την οποία καταγγέλλει την μεταξύ αυτού και του τ. Δήμου Λέσβου (και ήδη Δήμου Μυτιλήνης) Σύμβαση Μίσθωσης (κατάστημα 40 περίπου τ.μ. στο ισόγειο του κτηρίου της κοινότητας Αφάλωνα)