Ε.Μανωλακέλλης “Ουδέποτε η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν δήλωσε ότι το υπάρχον κολυμβητήριο, δεν επισκευάζεται”


Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την υποστύλωση του κολυμβητηρίου σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ουδέποτε  η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν δήλωσε ότι το υπάρχον κολυμβητήριο, δεν επισκευάζεται, αν εκπονηθούν οι κατάλληλες μελέτες. Κρίθηκε όμως αναγκαίο, λόγω των σοβαρών επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο στατικό του φορέα, να εκπονηθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη για το κόστος επισκευής, για το κατά πόσο είναι συμφέρον να επισκευαστεί ή όχι το υπάρχον κτήριο. Αποφασίστηκε τότε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να μην προβεί στη αποκατάσταση του, λόγω του μεγάλου κόστους.


            Για τη Δ. Ε. του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου
            Ο Πρόεδρος
           
            Ευστράτιος   Μανωλακέλλης