Εκλέγει αντιπροσώπους στην ΠΕΔ η Δυτική Λέσβος- Με 6 θέματα συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο


στην Αγία Παρασκευή

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Β. Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση άδειας τομής οδοστρώματος στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Απομόνωση δικτύου ύδρευσης αμιάντου στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας»

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης»

ΘΕΜΑ 4: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού στεγασμένου χώρου στη ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΘΕΜΑ 5: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Λέσβου στις τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ) Λέσβου.

ΘΕΜΑ 6: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικής Φύσεως.